"Магистрал газ қувурларидаги коррозиянинг олдини олиш учун турли усуллардан фойдаланиш"

Muallif: Насимов М.М.

Hajmi: 81.7 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Магистрал қувур тармокларининг ортиши мамлакат ишлаб чиқариш саноатининг юксалишига замин яратиб беради. Энергетик ресурсларнинг узлуксиз равишда ва технологик қурилмаларнинг узига етказиб берилиши нефт ва газ исътемол килувчи корхоналарнинг техник маданияти ва иш самарадорлигининг ошишига омил була олади.

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

"“Газли” ер ости газ омбори асосий технологик параметрларини ҳисоблаш ва иш жараёнини таҳлил қилиш"

 

Muallif:Абдуллаев А.У

Hajmi: 3.95 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Газни ер ости омборида сақлаш усули, мавсумий газга бўлган эхтиёжни таъминлашда асосий усул хисобланади. Е.0.0. ташкил килишда ер ости суви жойлашган катламдан хамда нефть ва газ қазиб олинган кон катламларидан фойдаланилмокда.

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

"Юқори олтингугуртли газларни комплекс тозалаш жараёнини таҳлили ва асосий қурилмани ҳисоблаш"

Muallif: Ашуров Б.Х.

Hajmi: 2.42 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

 
Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарини қўллаб-қувватлаш бўйича, биринчи навбатда, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, кооперация алоқаларини кенгайтириш, мустаҳкам ҳамкорликни йўлга қўйиш, мамлакатимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотларга ички талабни рағбатлантириш масалалари алоҳида ўрин тутди.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko`chirib olish

"Нефть ва нефть маҳсулотларини сақлашда йўқотишларни камайтиришнинг муқобил усулларини танлаш"

Muallif:Норкулов А.А.

Hajmi:1.44 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Нефть ва газ дунёнинг (ер – шарининг) айрим мамлакатлари ва худудларидагина мавжуд. Шундай экан, нефть ва газ қазиб чиқариш, истеъмолчиларга етқазиб бериш , саноат маҳсулотлари (бензин, керосин, хар хил мойлар) ва узлуксиз таъминлаш масаласи халқ хўжалигининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

"Нефть ва нефть маҳсулотларини нефтебазаларда сақлаш ва узатиш технологик жараёни ҳамда резервуарлар саройи ҳажмини ҳисоблаш"

Muallif:Тошев.Ш.Х.

Hajmi: 1.50 M b

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Кимё саноатида нефть ва нефть маҳсулотларидан хом – ашё сифати¬да фойдаланиб, янги моддаларни яратишда полимерлаш, катталитик полимерлаш, дегидрогенлаш, гидрогенлаш, оксидлантириш, гидратация, алкиллаш, сулфатлаш каби кимёвий жараёнларни амалга ошириш билан бажарилади.

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

"Магистрал газ қувурларида гидратларни ҳосил бўлиши ва уларни бартарафлашнинг рационал усулларини танлаш"

Muallif: Юлдашев Т.Н.

Hajmi: 765Kb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Киме саноатида нефт ва нефт махсулотларини кайта ишлашда хосил булган моддалар тугридан-тугри хайдаш натижасида олинган паст октанли бензинлар, шунингдек бензол, толоуол ва шу каби¬ларни олишда чикадиган кушимча моддалар, ароматик карбонсувчил¬лар, шу жумладан бензол каби моддалар асосий хомаше сифатида кулланилади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

"Ғарбий Тошли кони қудуқларида кон геологик тадқиқотлар ўтказиш ва уларнинг таҳлили"

Muallif: Ражабов Б.А.

Hajmi: 3.44 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Ушбу малакавий битирув иши “Ғарбий Тошли кони қудуқларида кон геологик тадқиқотлар ўтказиш ва уларнинг таҳлили” мавзусида баён этилган. Битирув иши геологик, асосий, атроф муҳит муҳофазаси, меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги ҳамда иқтисодий қисмлардан иборат. Ишнинг геологик қисмида конда олиб борилган геологик қидирув ишлари, коннинг геологик тузилиши, нефтгазли қатламнинг коллекторлик хоссалари ва нефтнинг бирламчи ҳисобланган захиралари ҳақида маълумотлар берилган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

"Neft bilan ifloslangan oqava suvlarni kationli polimerlar ishtirokida fizik kimyoviy tozalalsh texnologiyasini ishlab chiqish.
Flotatorni hisoblash. Q=10000 м3/сут.
"

 

Muallif: Maksumov A.

Hajmi: 823 Kb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Suv quyosh radiasiyasi va iflos suvga toza suv kelib quyilishi natijasida qaytadan tozalanashi mumkin. Turli bakteriya, zamburug‘ va suv o‘tlari suvni qayta tozalashda aktiv agentlardan xisoblanadi. Lekin suv turli iflos moddalarga xaddan tashqari to‘yingan bo‘lsa, u holda uni tozalash uchun turli mustaqil yoki kompleks usullardan foydalaniladi.

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

“Муборакнефтегаз” УШКда ҳосил бўладиган газ чиқиндиларини абсорбцион усулда тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш. Абсорберни ҳисоблаш. Q=45000 м3/соат."

Muallif: Тошмаматов Қ.Ё.

Hajmi: 814 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

 
Hozirda bizlarni asosiy maqsadlarimizdan biri bu neft va gaz, sanoat korxonalaridan chiqayotgan zaharli tashlamalarini zararsizlantirish. Sho’rtanneftgaz korxonasida ham albatta bu tashlamalar faqat o’simlik dunyosinigina emas, balki, hayvonot dunyosi va insonlarga o’zining jiddiy ta’sirini o’tkazadi.

 

 

 

 

 

 

Ko`chirib olish