"KORROZIYAGA QARSHI HIMOYA

Muallif: prof. Yodgorov N., Bоzorоv J.T

Hajmi: 1.59 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2013-yil

Metall qurilmalarini korroziyadan himoya qilish uchun, ularning yuzasida izolyasiya qoplamalari hosil qilinadi. Neft va gaz sanoati ob'yektlari uchun izolyasiya qoplamalar SNiP 2 03P-85 va GOST 1510-84 talablariga binoan tanlanadi va metall yuzasida hosil qilinadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

 

"Neft-gazni qayta islash sanoati ob’ektlarini loyihalash, qurish va ularni ishlatish"

Muallif:“Neft-gaz ob’ektlarini loyihalash” kаfеdrasi kаttа o’qituvchilari Farmonov Sh.B., Bоzorоv J.T.

Hajmi: 3.91 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2013-yil

«Neft, gaz va neft mahsulotlarini tashish va saqlash» fаnining maqsadi va vazifаlari «Neft va gaz ishi» yo’nаlishi bo’yichа tа’lim оlаyotgаn bakаlаvr tаlаbаlarini neft, gaz va neft mahsulotlarini tashish va saqlash jarаyonlari bilаn bоg’liq bo’lgаn barchа nаzariy va аmаliy bilimlarni, shuningdеk hоzirgi zаmоn trаnspоrt vоsitаlarini va saqlоvchi оmbоrlarning turlari hamda ularning tasniflari bilаn tаnishtirishdаn iborаt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

 

 

"Ekalogiya" fanidan ma`ruzalar matni

Muallif: Musayev M.N , Atubova.I.H, Ibragimov.N.I

Hajmi: 37.6 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2013-yil

Ekologiya muammosi davrimizning eng dolzarb muammolaridan biri bo’lib qoldi. Uning xavfi hatto yadro xavf-xataridan ham dahshatliroq bo’lib, butun er shari xalqlarini tashvishga solmoqda. «Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat, mamlakatimiz aholisi, - deb yozadi I.A.Кarimov - juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik, qo’l qovushtirib o’tirish o’z-o’zini o’limga mahkum etish bilan barobardir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish 

 

 Keyingi sahifa