"NASOS VA KOMPRESSOR STANSIYALARI" fanidan o`quv uslubiy qo`llanma

Muallif:To’rayev. B.М.

Hajmi: 7.38 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2011-yil

Ўқув фанини ўрганишнинг асосий вазифалари талабаларни насос ва компрессор станциялари буйича маълумотларни, насос ва компрессорни жойлаштириш, улар ичида самаралиги танлаш, уларни ишлатишнинг технологик жараёнлар, ишлатиш усулмлари ва уларни таъмирлаш ишлари билан таништиришдан иборат.

 

 

 

 

 

 

 

 Ko`chirib olish

"Neft va gaz ishida gidrоaerоmехanika” fanidan ta’yyorlagan majmua

Muallif : t.f.n.,dost.Nurmatov

Usan Daurovich

Hajmi: 14.1 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2012-yil

“Burg‘ilash gidrоaerоmехanikasi” fanini o`rganishda bоshqa turdоsh fanlar: matеmatika, fizika, nazariy mехanika, prоgrammalashtirish va EHMda hisоb ishlari, umumiy gidravlika, matеriallar qarshiligi, gidrоmashina va kоmprеssоr, va mutaхassis fanlar, chuqur quduqlarni burg‘ilashda nеft va gaz quduqlarni burg‘ilash tехnоlоgiyasi fanlari bilan uzviy bоg‘liq.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko`chirib olish

 

"Neftkimyoviy sintez texnologiyasi"

Muallif:Turobjonov S.M., Azimov O. G’., Obidov B.O.,

Eshmuhamedov M.A.
Ziyamuhamedova U.A.

Hajmi: 2.91Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

O’zbekistonning zamonaviy neft’-gaz sanoati – iqtisodiyotning eng yirik sohalaridan biridir, mamlakatni eng zarur energetik bazasidir. Sohada talaygina ilmiy – texnik potentsial vujudga keltirilgan, uni rivojlanishida ma’lum yutuqlarga erishilgan. Yoqilg’i–energetik kompleksni tezkor rivojlantirish–davlatimiz siyosatidagi urg’u berilgan yo’nalishdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko`chirib olish

 

 

"Нефть ва газни қайта ишлаш корхоналари жихозларини таъмирлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш"

Muallif: Обидов Б.,

Юлдашев Р.Х.

Hajmi: 13.7 Mb

Fayl turi: doc

Toshkent 2014-yil

Ўқув қўлланмада нефть ва газни қайта ишлаш корхоналарининг жиҳозларини тайёрлаш ва улардан фойдаланиш, техник хизмат кўрстиш, шу билан бирга уларни технологик, механик ва иссиқлик балансларини хисоблаш усуллари кўрсатилган.
 

 

 

 

 

 

Ko`chirib olish

 

 

 Keyingi sahifa